Thành tích, thi đua khen thưởng

Thành tích, thi đua khen thưởng

Hiển thị

15:25 - 06/04/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA – KHEN THƯỞNG QUÝ IV NĂM 2021.

Xem thêm

14:53 - 10/01/2022

Thông báo về việc tổng kết và báo cáo thành tích năm 2021

Để triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch, đồng thời để các hoạt động của Hội được phát triển ngày càng vững mạnh, Hội...

Xem thêm

09:10 - 19/03/2020

Công văn số 03/HĐTĐ - BTĐ ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng thi đua - khen thưởng UBND thành phố Hà Nội

Công văn số 03/HĐTĐ - BTĐ ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng thi đua - khen thưởng UBND thành phố Hà Nội.

Xem thêm

14:41 - 08/01/2020

Thông báo về việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2020

Thông báo về việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2020 đối với Các tổ chức đấu giá tài sản và các Đấu giá viên trên địa bàn thành phố Hà...

Xem thêm

11:53 - 26/12/2019

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020.

Xem thêm