Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo HĐ Hội ĐGV thành phố Hà Nội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo HĐ Hội ĐGV thành phố Hà Nội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

10:37 - 06/01/2021

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo Hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
Thông báo về việc tổng kết và báo cáo thành tích năm 2021
Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội thông báo Đăng ký tiêm Vắc xin Covid-19
Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo TT quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức ĐGTS theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản

Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên BCH Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội

               - Các Tổ chức ĐG tài sản, Đấu giá viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

       Văn phòng xin gửi bản Dự thảo Báo cáo hoạt động Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 để lấy ý kiến đóng góp, rất mong các đồng chí tham gia đóng góp ý kiến gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp Báo cáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội và gửi kèm một bản về hòm thư điện tử: vanphonghoidaugia@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn Các đồng chí!

Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội.