Thông báo về việc tổng kết và báo cáo thành tích năm 2021

Thông báo về việc tổng kết và báo cáo thành tích năm 2021

14:53 - 10/01/2022

Để triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch, đồng thời để các hoạt động của Hội được phát triển ngày càng vững mạnh, Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội đề nghị toàn thể các đấu giá viên nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua của Hội và báo cáo thành tích của các hội viên trong Quý IV năm 2021

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
Kế hoạch phát động thi đua khen thưởng
Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội thông báo Đăng ký tiêm Vắc xin Covid-19
Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo TT quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức ĐGTS theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021, trên cơ sở cổ vũ, động viên các đơn vị, hội viên thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của Hội trong năm 2021, xây dựng khí thế mới trong toàn thể Hội viên, tự tin chào đón năm mới 2022, ngày 12/10/2021, Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 21/TĐKT-HĐGV về việc phát động phong trào thi đua Quý IV năm 2021 “Vượt qua đại dịch – Vững tin năm mới 2022”. Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội đã thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng, trong đó Chủ tịch Quản Văn Minh là Chủ tịch Hội đồng.

Để triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo kế hoạch, đồng thời để các hoạt động của Hội được phát triển ngày càng vững mạnh, Hội đồng thi đua, khen thưởng Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội đề nghị toàn thể các đấu giá viên nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua của Hội và báo cáo thành tích của các hội viên trong Quý IV năm 2021, cụ thể:

- Các hội viên (tập thể và cá nhân) báo cáo tổng kết phong trào thi đua của mình trong Quý IV/2021 trước ngày 15/01/2022.

- Hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ chỉ tiêu thi đua và kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân để xét duyệt thi đua, chậm nhất ngày 20/01/2022 hoàn thành để đề xuất cấp trên khen thưởng.

- Hội tổ chức tổng kết phong trào thi đua Quý IV và cả năm 2021 vào ngày 25/01/2022.

Ghi chú:

- Đề nghị các tập thể, cá nhân gửi báo cáo thành tích thi đua khen thưởng bằng văn bản và file mềm (file mềm gửi vào địa chỉ email: vanphonghoidaugia@gmail.com).

- Chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Thảo SĐT: 0393.518.091.

Trân trọng

(Văn bản đính kèm theo link phía dưới).

./.../../../uploads/tiny_uploads/FILE_20220110_143829_CV%20don%20doc%20nop%20bao%20cao%20thi%20dua.pdf