Hoạt Động Hội

Hoạt Động Hội

Hiển thị

14:45 - 24/08/2023

Tiêu chí Ban Chấp hành Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội Khóa II (2022 - 2027)

Để chuẩn bị công tác Đại hội Hội Đấu giá viên lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ thông báo và đề nghị các Đấu giá viên, tổ chức...

Xem thêm

16:58 - 18/01/2023

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

../../../uploads/tiny_uploads/TB%20ngh%E1%BB%89%20t%E1%BA%BFt%20H%E1%BB%99i.pdf

Xem thêm

15:25 - 06/04/2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, DỰ KIẾN PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA – KHEN THƯỞNG QUÝ IV NĂM 2021.

Xem thêm