Tin tức - Sự kiện hội

Tin tức - Sự kiện hội

Hiển thị

14:45 - 24/08/2023

Tiêu chí Ban Chấp hành Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội Khóa II (2022 - 2027)

Để chuẩn bị công tác Đại hội Hội Đấu giá viên lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ thông báo và đề nghị các Đấu giá viên, tổ chức...

Xem thêm

16:58 - 18/01/2023

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

../../../uploads/tiny_uploads/TB%20ngh%E1%BB%89%20t%E1%BA%BFt%20H%E1%BB%99i.pdf

Xem thêm

11:03 - 06/01/2021

Chương trình ủng hộ miền Trung bị Bão, lũ của Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội

Chương trình ủng hộ miền Trung bị bão, lũ của Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội

Xem thêm