Tiêu chí Ban Chấp hành Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội Khóa II (2022 - 2027)

Tiêu chí Ban Chấp hành Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội Khóa II (2022 - 2027)

14:45 - 24/08/2023

Để chuẩn bị công tác Đại hội Hội Đấu giá viên lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ thông báo và đề nghị các Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu các đồng chí có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội để ứng cử vào vị trí Ban Chấp hành Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội khóa II.

Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024
Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), Ngày Chiến Thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Kế hoạch phát động thi đua khen thưởng

Để chuẩn bị công tác Đại hội Hội Đấu giá viên lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Thường vụ thông báo và đề nghị các Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu các đồng chí có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội để ứng cử vào vị trí Ban Chấp hành Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội khóa II.
Tiêu chí để giới thiệu vào Ban Chấp hành Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội cụ thể theo công văn 24.8/HĐGV ngày 24/8/2023 kèm theo.

Các Hội viên gửi văn bản ứng cử hoặc giới thiệu về Văn phòng Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội (Địa chỉ: 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) hoặc qua email: vanphonghoidaugia@gmail.com trước ngày 06/9/2023.

Trân trọng cảm ơn !

 

.../../../uploads/tiny_uploads/test/CV%2024.8%20ngay%2024.8.2023%20Tieu%20chi%20Ban%20Chap%20hanh.pdf