Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020

11:53 - 26/12/2019

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
Thông báo về việc tổng kết và báo cáo thành tích năm 2021
Kế hoạch phát động thi đua khen thưởng
Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội thông báo Đăng ký tiêm Vắc xin Covid-19

Văn phòng Hội gửi đển các đồng chí Lãnh đạo tổ chức Đấu giá, Đấu giá viên Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020. 

Tài liệu kèm theo: 

Tài liệu đăng ký thi đua khen thưởng Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020.