Thông báo bán đấu giá khu ĐG03 - Thị trấn Quốc Oai