Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã Hoa Sơn, Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh, Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Đội Bình, Kim Đường và Đông Lô, Huyện Ứng Hòa

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã Hoa Sơn, Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh, Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Đội Bình, Kim Đường và Đông Lô, Huyện Ứng Hòa

17:22 - 12/12/2018

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã Hoa Sơn, Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh, Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Đội Bình, Kim Đường và Đông Lô, Huyện Ứng Hòa

Thông báo mời tham gia đấu giá: Đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu tư tại các ô đất CT-01, CT-02, CX04 thuộc dự án giải phóng mặt bằng khu đất để đấu giá QSD đất hai bên tuyến đường Trục Tây Thăng Long (Vị trí ĐG 6B), Quận Bắc Từ Liêm
Thông báo bán đấu giá khu ĐG03 - Thị trấn Quốc Oai

Hồ sơ đấu giá huyện Ứng Hòa