Thông báo về việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2020

Thông báo về việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2020

14:41 - 08/01/2020

Thông báo về việc đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2020 đối với Các tổ chức đấu giá tài sản và các Đấu giá viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
Thông báo về việc tổng kết và báo cáo thành tích năm 2021
Kế hoạch phát động thi đua khen thưởng
Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội thông báo Đăng ký tiêm Vắc xin Covid-19