Văn Bản Mới

Văn Bản Mới

Hiển thị

10:57 - 17/01/2019

Đóng góp công văn chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội

Thông báo tới các Đấu giá viên.

Xem thêm

15:45 - 20/12/2018

[Giấy Mời ] V/v Quán triệt nội dung thông tư 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018

Hội nghị quán triệt nội dung thông tư 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 của Bộ Tư pháp về Quy tắc đạo đức nghề Đấu giá...

Xem thêm

14:44 - 18/12/2018

[Giấy Mời ] V/v Góp ý dự thảo văn bản của UBND thành phố

Hội nghị Góp ý dự thảo văn bản của UBND thành phố chấn chỉnh, xử lý vi phạm hoạt động nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư...

Xem thêm

17:17 - 12/12/2018

Hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy đinh về đấu giá tài sản

Một số công văn Hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy đinh về đấu giá tài sản của Bộ...

Xem thêm