Văn Bản Mới

Văn Bản Mới

Hiển thị

08:26 - 27/12/2019

Quy chế tổ chức và hoạt động của BCH, BTV Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội đã có quyết định số 06/QĐ-HLGVN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt...

Xem thêm

11:50 - 10/12/2019

Giấy mời tập huấn của Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp

Giấy mời tập huấn hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản của Cục Bổ trợ...

Xem thêm

10:45 - 18/11/2019

Văn phòng Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội Thông báo

Văn phòng hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội Thông báo.

Xem thêm

11:25 - 24/10/2019

CV của Sở tư pháp Hà Nội về việc báo cáo, thống kê năm 2019

Công văn số 3695/STP - BTTP của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ngày 23/10/2019, về việc “báo cáo, công tác thống kê 2019” của các tổ chức hành nghề...

Xem thêm

14:20 - 18/10/2019

Công văn của Chi cục thuế huyện thanh trì về việc kê khai thuế của Hội đấu giá viên thành phố Hà Nội

Công văn 10316/CCT - TTHT - TBTK của Chi cục Thuế huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội.

Xem thêm

10:49 - 26/09/2019

VB UBND tp Hà Nội về việc thanh quyết toán các HĐ Đấu giá Tài sản

Văn bản của thành phố về việc thanh quyết toán các HĐ dịch vụ Đấu giá tài sản

Xem thêm