Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Hiển thị

10:40 - 08/04/2020

Thông tin về việc đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID - 19

Thông tin về việc đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID - 19.

Xem thêm

09:43 - 25/03/2020

Công văn BTP triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản

Công văn Số 1033/BTP - BTTP ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài...

Xem thêm

09:10 - 19/03/2020

Công văn số 03/HĐTĐ - BTĐ ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng thi đua - khen thưởng UBND thành phố Hà Nội

Công văn số 03/HĐTĐ - BTĐ ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng thi đua - khen thưởng UBND thành phố Hà Nội.

Xem thêm

16:15 - 26/12/2019

Chương trình gặp mặt cuối năm 2019 Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội

Ngày 25/12/2019, Hội đấu giá viên thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp mặt cuối năm 2019 với mục đích nhìn lại công tác hoạt động Hội...

Xem thêm