Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Hiển thị

15:25 - 28/11/2019

Thư mời tham gia vào Hội đấu giá Hà Nội

Thư mời Tổ chức đấu giá, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản và Đấu giá viên tham gia vào Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội.    

Xem thêm

22:41 - 23/07/2019

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo (lần 3) văn bản thay thế Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo (lần 3) văn bản thay thế Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Xem thêm

10:11 - 18/07/2019

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo (lần 2) văn bản thay thế QĐ 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo (lần 2) văn bản thay thế Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng...

Xem thêm

18:13 - 19/04/2019

Quyết định thành lập các Ban chuyên môn thuộc Hội

Quyết định thành lập các Ban Chuyên môn

Xem thêm

17:02 - 12/12/2018

Hà Nội thông qua danh sách dự án thu hồi đất năm 2019

Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ 7 khóa XV, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua danh mục 1.686 dự án thu...

Xem thêm