Hoạt Động Hội

Hoạt Động Hội

Hiển thị

16:37 - 03/09/2019

Tài liệu tham khảo dự thảo (lần 3.2) văn bản thay thế Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Tài liệu tham khảo dự thảo (lần 3.2) văn bản thay thế Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất trên...

Xem thêm

16:17 - 26/07/2019

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo (Lần cuối) Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đấu giá viên TP Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp Bản dự thảo (Lần cuối) Quy chế thi đua khen thưởng của Hội Đấu giá viên TP Hà Nội  

Xem thêm

22:41 - 23/07/2019

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo (lần 3) văn bản thay thế Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo (lần 3) văn bản thay thế Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Xem thêm

10:27 - 18/07/2019

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo (Lần 2) về Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đấu giá viên TP Hà Nội.

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo (Lần 2) về Quy chế thi đua khen thưởng của Hội đấu giá viên TP Hà Nội.

Xem thêm

10:11 - 18/07/2019

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo (lần 2) văn bản thay thế QĐ 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo (lần 2) văn bản thay thế Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng...

Xem thêm

10:31 - 13/07/2019

Giấy mời của bộ tư pháp số 274/GM - BTTP ngày 03 tháng 07 năm 2019

Triển khai kế hoạch công tác năm 2019 và Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của...

Xem thêm