Hoạt Động Hội

Hoạt Động Hội

Hiển thị

15:24 - 03/11/2020

Công văn 3738/TCTHADS - NV1 về việc góp ý bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các Tổ chức ĐGTS

Công văn số 3738/TCTHADS - NV1 ngày 30/10/2020 của Tổng cục thi hành án dân sự về việc góp ý bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các Tổ chức ĐGTS.

Xem thêm

08:08 - 20/06/2020

Công văn 596/BTTP - LSTVPL của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp

Công văn 596/BTTP - LSTVPL của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp ngày 16/6/2020 về việc tham gia ý kiến về kết quả rà soạt văn bản quy phạm pháp luật...

Xem thêm

11:37 - 19/06/2020

Giấy mời của Cục Quản lý giá - Bộ Tư pháp về việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 45/2017

Giấy mời của Cục Quản lý giá - Bộ Tư pháp về việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ...

Xem thêm

17:00 - 08/06/2020

Công ty Đấu giá Số 5 - Quốc gia tổ chức Tọa đàm và giao lưu về hình thức đấu giá trực tuyến

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia đã tổ chức Tọa đàm, giao lưu về hình thức đấu giá tài sản trực tuyến. Đây là hình thức mới ở...

Xem thêm

14:07 - 19/05/2020

Công Ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tổ chức Họp báo ra mắt hình thức đấu giá tài sản trực tuyến đầu tiên Việt Nam

Ngày 12/5/2020, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-STP về phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực...

Xem thêm

14:14 - 16/05/2020

Công văn thông báo của Công ty Đấu giá Số 5 - Quốc gia về việc phê duyệt Đấu giá trực tuyến đầu tiên cả nước

Văn phòng nhận được Công văn Số 177/2020/CV ngày 15/5/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia, về việc Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 -...

Xem thêm