Hoạt Động Hội

Hoạt Động Hội

Hiển thị

11:53 - 26/12/2019

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2020.

Xem thêm

11:00 - 24/12/2019

Giấy mời họp Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội

Giấy mời họp Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội về công tác Hội năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Xem thêm

16:49 - 18/12/2019

Bản Dự thảo Báo cáo hoạt động Hội đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Bản Dự thảo Báo cáo hoạt động Hội đấu giá viên thành phố Hà Nội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Xem thêm

15:25 - 28/11/2019

Thư mời tham gia vào Hội đấu giá Hà Nội

Thư mời Tổ chức đấu giá, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản và Đấu giá viên tham gia vào Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội.    

Xem thêm

09:49 - 28/10/2019

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên trên địa bàn thành phố Hà Nội cập nhật 26/9/2019

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cập nhật đến ngày 26/9/2019

Xem thêm

11:25 - 18/09/2019

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019-2024)

Đồng chí Quản Văn Minh Chủ tịch Hội đấu giá viên TP Hà Nội tái đắc cử chức danh Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội luật gia Việt Nam khoá XIII...

Xem thêm