Hoạt Động Hội

Hoạt Động Hội

Hiển thị

15:14 - 22/01/2019

Bài đóng góp công văn chỉ đạo của công ty CP Đấu giá Số - Quốc gia

Đóng góp của các Hội viên thuộc công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia. 

Xem thêm

17:39 - 12/12/2018

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cập nhật đến...

Xem thêm

17:34 - 12/12/2018

Đại hội Thành lập Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội

Ngày 1/6/2017, Hội đấu giá viên Hà Nội đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đấu giá viên...

Xem thêm

17:22 - 12/12/2018

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã Hoa Sơn, Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh, Liên Bạt, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Đội Bình, Kim Đường và Đông Lô, Huyện Ứng Hòa

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất tại các xã Hoa Sơn, Quảng Phú Cầu, Trường Thịnh, Liên Bạt, Phương Tú,...

Xem thêm

17:02 - 12/12/2018

Hà Nội thông qua danh sách dự án thu hồi đất năm 2019

Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ 7 khóa XV, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua danh mục 1.686 dự án thu...

Xem thêm